• TBF DUYURU NO : 84 / 2021 TEK TIRNAKLI HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI | 24.12.2021

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki tek tırnaklı hayvanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar kimliklendirilerek TÜRKVET'te kayıt altına alınması amacıyla Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizdeki tüm tek tırnaklı hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kurulan tek tırnaklı kayıt sistemi modülünde kayıt altına alınmaktadır.

Yönetmeliğin amacı, tek tırnaklıların (at, eşek, katır) kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanmasını düzenlemektir.

Tek tırnaklı hayvanların 31.12.2021 tarihine kadar mikroçip takılarak kayıt altına alınmaları gerekmektedir.  

TBF Başkanı Sn. Engin Tuncer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tek Tırnaklı Hayvanların tanımlanmasına ilişkin genelge hakkında sahada yapılan bazı uygulamalar üzerine görüşmüşlerdir.

Sahada yapılan bazı yanlış uygulamaların düzeltilmesi adına bilgilendirme amaçlı duyuru yapılması gereği duyulmuştur.

At sahipleri dilekçe ile bağlı bulundukları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvuru yaptıktan sonra atların mikroçipleri okutularak tespiti yapılır ve Ruam taraması için atlardan kan alınır.

Hali hazırda pedigrisi ya da Federasyon pasaportu olan atlar için ayrıca at tanıtım belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Deri testi olan Mallein testi uygulamasını istemiyor iseniz itiraz hakkınız mevcuttur, ihtiyaç durumunda Federasyon ile iletişime geçebilirsiniz. Kan testi ücretinin at sahipleri tarafından karşılanacağı bilgilerinize sunulur.