• TBF DUYURU NO : 51 / 2020 SOSYAL ETKİNLİK BİLGİLENDİRME FORMU DÜZENLENMESİ HAKKINDA | 22.06.2020

Sayın Kulüp Başkanlıkları
Sayın Antrenörler
Sayın Velilerimiz ve Sporcularımız

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 29/03/2019 tarihli ve 6553640 sayılı yazısı ile öğretim programlarının yanında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gerçekleştirilen sosyal etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır ve bu amaç doğrultusunda e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde ‘Sosyal Etkinlik Modülü’ oluşturmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 6846896 sayılı yazısı uyarınca da öğrencilerin katıldıkları tüm sosyal etkinlikler yayımlanan ilgili kılavuz doğrultusunda bu sistem içindeki modüle işlenecektir.

Bu doğrultuda yararlanmak isteyen sporcuların okullarına vermek üzere Sosyal Etkinlik Formunu doldurması istenmektedir. Formda talep edilen bilgilerde ‘’belge tarih ve sayı bilgisi’’ istenmektedir. TBF 2020 Faaliyetlerimiz tekrar  başladığında yarışma programlarında ayrıca belge tarih ve sayı bilgisi de belirtilecektir. Formlarınızı doldururken bu bilgilere ilgili faaliyetin yarışma programından ulaşabileceksiniz.

Kulüp sporcularımızın formlarını antrenörlerine imzalattıktan sonra kulüpleri tarafından kaşelenmesi yeterli olacaktır. Ferdi sporcularımızın ise formlarını eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra kaşelenmesi için Federasyonumuza iletmeleri gerekmektedir.

Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun belirtilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmasını ve takibini siz değerli velilerimiz ve sporcularımızdan rica ederiz.

Saygılarımızla

TBF