• TBF DUYURU NO: 50 / 2020 MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK | 15.06.2020

Sayın Sporcular

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik güncellenmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.htm  linkinden güncel yönetmeliğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca değişiklikler ile ilgili bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yeni yönetmeliğe göre CDI, CSI, CEI ve CVI yarışmalarına katılan sporcularımız için Milli Sporcu Belgesi düzenlenemeyecektir.

Saygılarımızla

TBF

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER