• TBF DUYURU NO : 35 / 2020 KULÜP ATLARI ACİL DUYURU | 31.03.2020

Sayın Kulüp Başkanlıkları

Türkiye Binicilik Federasyonu olarak sporumuzun gelişmesinde ve sporcu yetişmesinde, biniciliğin tanıtılmasında ve yayılmasında büyük katkıları olan tüm kulüplerimize içinde bulunduğumuz bu zor süreçte destek olmak, ekonomik sıkıntı yaşamalarını kısmen de olsa engellemek için geçtiğimiz hafta bir inisiyatif aldık.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilikler ve İl Spor Müdürlüklerinin talimatları doğrultusunda kulüplerimiz bünyelerinde bulundurdukları kulübün bütçesinden bakmak ile yükümlü olduğu, yarınların sporcularını yetiştirdikleri, spora meraklı insanların at sahibi olmadan ekonomik bir şekilde sporu yapmalarını sağladıkları, halka at sevgisini aşıladıkları, birçok ana ve ilkokul talebelerine ve okullara at ile iletişim sağlayarak, fiziksel ve zihinsel sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine destek oldukları, tedavi amacıyla engelli vatandaşlarımızın ve gazilerimizin ücretsiz bindikleri Kulüp Atları Corona Virüs riskine karşı verilen talimatlar ve alınması istenen önlemler nedeniyle günlük çalışmaları durdurulmuştur.

Bakım masrafları ve periyodik sağlık harcamaları kulüpler tarafından yapılan buna karşılık saatlik kiralama yöntemi ile hem sporcu yetiştirilen hem de gelir elde edilerek masrafları ödenen kulüp atları önümüzdeki günlerde zaten maddi gücü bulunmayan kulüplerimizi ekonomik olarak zorlayacağı aşikardır.

Kulüp atları aynı zamanda birer işçidir, kulüpler at kiralama yöntemi ile elde ettikleri kazançlarından vergi ödemektedirler. Seyisten veteriner hekime, nalbanttan antrenöre, yemciden malzemeciye kadar çevresine ekonomi yaratmaktadır. Hastalık riskinin bitmesinden sonra da her sektörde yaşanacağı kaçınılmaz olan ekonomik problemler, bütçeleri kısıtlı olan kulüplerimizde daha bu günlerden kendini hissettirmektedir. Hepimizin hatırlayacağı üzere kısa bir süre öncesine kadar İstanbul’ da Adalar da yaşananlar ruam hastalığı malumunuzdur. Kulüp atlarının da ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşayabileceği salgın hastalık problemleri ve ölümler yalnız vatandaşlar ve sosyal medyada yankı bulmayacak ulusal ve uluslararası platformlarda da maalesef atçılık ve yetiştiriciliğimizi negatif etkileyecektir.

Kulüp atlarının çalışmadıkları bu süreç zarfında yukarıda belirtiğimiz devlet kurumlarından bu atların masraflarına destek olunmasını talep ettik. Bakanlığımızdan alınan cevap hepimizi heyecanlandırmıştır. Bakanlık bizden destek istenen kulüp atlarının envanterini istemiş ve yapacakları çalışma neticesinde ayni veya maddi bir destek yapılabileceğininin beklentisini doğurmuştur.

Bakanlığımızın talep ettiği envanteri teslim edebilmemiz ve gerçekleşmesi halinde yapılacak destek için 27.07.2018 tarihinde 63/2018 No ile yayınlanan duyuru çerçevesinde federe kulüplerin federasyonumuza tescilini yaptırdıkları kulüp atları için geçerli olacaktır. Bu çerçevede henüz tescili yapılmamış kulüp atları varsa bu atların da 02.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tescillerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ki bildirimler maalesef Bakanlığımıza iletilemeyeceği için destek kapsamına alınmayacaktır.

Tescili yapılacak bilhassa İstanbul dışındaki kulüplerimiz kulüp atlarının evraklarının federasyonumuza ulaşması yukarıdaki tarihi geçebileceği için bu kulüplerin yukarıda bahsi geçen duyurudaki sorumluluklarını yerine getirdiklerine dair Kulüp Yönetiminin kaşeli göndereceği elektronik posta ile işlem başlatılmış olacaktır. Yeni Tescil işlemi yapılacak kulüp atları için doldurulması gereken KULÜP ATI BİLGİ Taahhütnamesinin kulüp tarafından kaşelenmesi zorunludur, şahıs adına işlem yapılmaz.

Saygılarımızla

TBF

TBF DUYURU NO 63 2018