• ÖZLEMLE ANIYORUZ | 12.11.2018

Sevgili Tunç ÇAPA'yı ölümünün birinci yılında özlemle anıyoruz.