• ATLARIMIZIN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME | 23.02.2018

Sayın Kulüp Başkanlıkları
Sayın At Sahibi, Sporcu ve Antrenörler


2017 Eylül ayında İstanbul Büyükada da görülen ruam vakası nedeniyle Avrupa Birliği sınırları atlarımızın girişine kapatılmıştır. Federasyonumuz yurtiçi ve dışında birçok temaslarda bulunarak öncelikle halen uygulamada olan karantinanın kaldırılması için çalışmaktadır.

Bu çalışmalarımıza ilaveten EEF katkısı ile birlikte FEI Veterinerlik Kurulu ile temaslarımız sonucunda spor atlarımızın yasak sürecinde de yurt dışına çıkabilmesinin mümkün olabileceği bir çözümün de var olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Bu çözüm; İstanbul’da bir karantina alanı kurulması, yurt dışına çıkacak spor atlarının bu alanda toplanması, giriş çıkışların kontrol altında olmasını gerektiren bir süreçtir. Bu süreç kısıtlamalar, raporlamalar, fedakârlıklar ve Bakanlığımızın onayını gerektiren ve Avrupa Birliği yetkilileri tarafından denetlenecek bir süreç olacaktır, detayları AB’nin ilgili mevzuatlarında vardır.

Bu uygulama esnasında FEI ve EEF vasıtasıyla Avrupa Birliği yetkili organlarından karantina alanı içinde tutulan spor atlarımız için yurt dışına çıkış izni talep edilecektir. Ancak AB’ nin vereceği nihai karar hazırlıkların yapılarak başvurulmasından önce bilinememektedir.

Yukarda açıklandığı gibi bir karantina bölgesi oluşturmak için çalışmalarımıza başlayabilmemiz açısından ilgilenen sporcu ve at sahiplerinin federasyonumuza başvurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

TBF