• TBF DUYURU NO: 74 /2018 TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ LİSANS SINAVI | 16.10.2018

Sayın İl Temsilcileri 
Sayın Kulüp Başkanlıkları
Sayın Sporcular

20 Ekim 2018 günü saat 10:00'da Bursa Tabiat Binicilik Kulübünde lisans sınavı yapılacaktır.
Katılmak isteyen biniciler bilgilerini online sisteme girerek, evraklarını en geç 19 Ekim 2018, saat 13:00'a kadar federasyona teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınava katılacak binicilerimiz, Binici Olma 1 Kitabına web sayfamızda (www.binicilik.org.tr ) Medya linkinin altından ulaşabilirler.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla
TBF

İlk defa lisans alacak sporcular için istenilen belgeler
Sağlık Belgesi
Tescil Fişi
Sigorta Formu
Nüfus Cüzdan fotokopisi
2 Resim
Lisans sınavı adayı katılım formu
İşlemler online yeni binici vize olarak TBF sitesinden yapılacaktır. 
Evraklar 19 Ekim 2018, saat 13:00'a kadar federasyona getirilecektir.
Lisanslı biniciler istenilen belgeler
Sağlık Belgesi
Sigorta Formu
Lisans sınavı adayı katılım formu
İşlemler online olarak TBF sitesinden vizeli biniciler bölümünden yapılacaktır. 
Evraklar 19 Ekim 2018, saat 13:00'a kadar federasyona getirilecektir.