• TBF DUYURU NO: 25 / 2017 YARIŞMA HAKEM VE GENEL TAAHHÜTNAME BİLGİLENDİRME | 13.02.2017

Sayın Kulüp Başkanlıkları
Sayın Hakemler
Sayın İlgililer


Federasyonumuzun Hakem ve Genel Yarışma talimatları 09 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmış olup web sayfamızda yayınlanacaktır.

Bu talimatlarla beraber hakem atamalarında aşağıda belirtilen uygulamaya geçilmiştir (saha komiseri (steward), parkur tasarımcısı (course designer) , veteriner ve yarışma sekreterleri de hakem statüsündedir).

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

TBF


• Ulusal 1* ve 2* yarışma hakemlerin tümü Kulüp tarafından ismen Federasyon’dan talep edilir. Talep edilen hakemlerin durumu ile ilgili bir engel yoksa bu Hakemlerin MHK tarafından ataması yapılır.
• Ulusal 3* ve 4* yarışma hakemleri başhakem hariç Kulüp tarafından ismen Federasyon’dan talep edilir, atamalar yukarıdaki şekilde MHK tarafından yapılır.
• Ulusal 5* yarışmaların tüm hakemlerini MHK belirler.
• Ulusal 1*, 2*, 3* ve 4* yarışmalarda mazeret bildirerek görev alamayacak hakemler için Federasyon Kulüpten yine bir hakem talep etmesini ister.
• Federasyon veya MHK başkanı ihtiyaç duyarsa, MHK yarışmada gözlemci görevlendirilir.
• Yukarıda belirtilen tüm yarışmaların hakem (judge), saha komiseri (steward ), parkur tasarımcısı (course designer) ve asistanları ve diğer özel görevli hakemlerin ücretleri ve organizasyona doğacak masrafları faaliyeti organize eden kulüp tarafından karşılanır.
• Yarışma düzenleyecek kulüpler ilişikteki genel taahhütnameyi imzalayarak federasyona vermek zorundadır.

FAALİYET GENEL TAAHHÜTNAME