• 2009 YILI TBF BİNİCİ SİGORTA FİYATLARI | 13.05.2009
Ocak – Nisan 500 TL 400 TL 300 TL Mayıs – Ağustos 275 TL 215 TL 165 TL Eylül – Aralık 105 TL 85 TL 65 TL olarak düzenlenmiştir. Bilginize sunulur.